Do’a Keur Urang Palestina

Palestine

 

Laknatullah. Israel

Karek ngarti kuring bangsa Israel sok ngabantai Budak leutik, Coba bayangkeun budak di bawah umur 10 tahun, geus katalalar Al Qur’an, cik bayangkeun jiga kumaha kabisana 10 atawa 20 tahun deui, gudangna pa hafidz Qur’an nu tetela geus di jamin ku Allah, asup Surgana.. tiap hapal hiji ayat, di surga di taekeun levelna.

Urangmah enak didieu, manehnamah pating koceak di sela-sela pelor, bom, granat, rudal..

Yu.. dulur urang nga Du’a ka Allah..

Ya Allah..

Lamun baheula kaum musrikin rek ngahancurkeun Ka’bah,  Anjeun ngirimkeun bala bantuan mang rupa Manuk Ababil.. nu bisa nga hancurkeun kaum musrikin ..

Mudah-mudahan ayena.. sacepetna.. sing di lungsurkeun pertolongan ka Palestina.. siga baheula anjeun ngahancurkeun tentara gajah, atawa pertolongan anu sanesna nu sae mungguh Anjeun Ya Allah..

Amiinn

 

Iklan

Ceramah KH. AF. Gahzali – Syukur Nikmat

Download Ceramah KH. AF. Gahzali – Syukur Nikmat

Ceramah KH. AF. Ghazali

KH. AF. Ghazali salah satu da’i kondang yang dalam ceramahnya selalu menggunakan bahasa Sunda sudah sangat kita kenal terutama di Jawabarat, Isi Ceramhnya yang syarat akan tuntunan, panduan hidup sehari-hari, dan juga diselingi humor dengan gaya bicara yang khas, membuat kita seakan terbawa dalam suasana yang digambarkan dalam ceramahnya.

Download Ceramah KH. AF. Ghazali – Merangan Nafsu

Download Ceramah KH. AF. Ghazali – Sabagean Ciri Agungna Islam

Download Ceramah KH. AF. Ghazali – Ayat-ayat Alloh

Download Ceramah lainnya

Download Ceramah Kang Ibing di Jepang

Download ceramah Kang Ibing Jepang 1

Download ceramah Kang Ibing Jepang 2

Download ceramah Kang Ibing Jepang 3

Download Ceramah lainnya

Ceramah K.H. Drs. Jujun Junaedi

KH. Jujun Junaedi adalah seorang da’i kondang asal Garut, Jawa Barat. Sejak usianya baru empat tahun, Jujun telah mulai menapaki karirnya sebagai seorang ‘Ajengan Cilik’. Bahkan cerita tentang lahirnya mubalig cilik, sempat menggegerkan tatar Pasundan. Sekitar tahun 1970-an, nama Jujun telah menarik perhatian umat Islam. Gebrakannya cukup berhasil. Sehingga pada waktu itu, banyak masyarakat yang membicarakan Jujun sebagai ‘anak ajaib’. Dakwah-dakwah KH. Jujun Junaedi yang unik  sangat digemari masyarakat, terutama orang Sunda. Ciri khas-nya tidak banyak dimiliki oleh kebanyakan mubalig lainnya. Selain ceramahnya yang selalu menggunakan media bahasa Sunda, Jujun pun sangat pandai membuat guyonan yang menyegarkan.

Download Ceramah KH Jujun Junaedi Nikah

Download Ceramah KH Jujun Junaedi Khitan

DOWNLOAD CERAMAH KANG IBING

Dakwah ini berisikan nasihat-nasihat perkawinan, baik untuk mempelai wanita ataupun mempelai laki-laki, isinya penuh dengan nasihat, falsafah pedoman berkeluarga dan tak lupa juga karena dibawakan oleh Kang Ibing maka ceramah ini selalu penuh dengan tepuk tangan penonton dan suara tawa penonton yang terpingkal-pingkal, siapa nu teu kenal Kang Ibing, jago Bodor, tapi pernah meng islamkan seorang Profesor dari Australia karena membacakan surat Alfatihah. pingin tahu lebih jelas Download Ceramah Kang Ibing ketika menjadi dai dalam perkawinan Lilis dan Latif di daerah Bobos

Download Dakwah Kang Ibing

Download Ceramah lainnya

Download Ceramah KH. Afandi Ghazali

Download Ceramah MP3

K.H. A.F. Ghazali sepertinya bukan nama yang asing bagi masyarakat Muslim Sunda, terutama kalangan pesantren dan masyarakat di desa-desa di tanah Pasundan ini. Namanya adalah jaminan untuk urusan ceramah (dakwah billisan). Pada setiap kesempatan ceramahnya, ia memilih bahasa Sunda sebagai medium menyampaikan pesan-pesan agama kepada audiensnya. Pilihan tersebut disadari betul dalam konteks dirinya sebagai manusia Sunda yang dibesarkan dalam rahim kebudayaan Sunda. Dan, bukankah para nabi juga menggunakan bahasa lokal atau ujaran kaumnya (billhughati qaumihim) dalam menyampaikan risalah kepada umatnya.

Strategi tersebut boleh jadi menginspirasi Ghazali untuk memilih bahasa Sunda sebagai pengantar dalam dakwahnya. Hasilnya, ceramah-ceramah yang disampaikan Ghazali tidak hanya menjadi tontonan di panggung dan momen pengajian, tetapi juga menjadi tuntunan yang menelisik lubuk terdalam kesadaraan para jemaahnya. Tidak semua dai memiliki keahlian berceramah yang memikat seperti Ghazali. Maka, dalam konteks tersebut, ceramah menjadi skill dan seni tersendiri yang tidak hanya bernilai profan (duniawi), tetapi juga berdimensi sakral (suci) bagi umat Islam. Ceramah, dalam konteks ajaran Islam tidak lain merupakan perwujudan titah Tuhan untuk amar
makruf nahi mungkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) . Akan tetapi, untuk ibadah seperti itu, tidak semua orang Muslim mampu menjalankannya dengan halus,santun, bahkan jenaka seperti yang dilakukan Ghazali. Ia piawai mengemas ajaran-ajaran Islam dengan
bahasa Sunda bagi khalayak sasarannya yang utama, yaitu penduduk desa di Jawa Barat. Bahasa asli penduduk Jawa Barat adalah bahasa Sunda, yang dewasa ini digunakan oleh kurang lebih 27.000.000 orang (Julian Millie: 2008).

Bahasa Sunda termasuk bahasa lokal penduduk Indonesia yang sudah tua, namun bahasa Sunda menjadi salah satu bahasa yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman modernitas) seperti yang dilakukan oleh bahasa nasional Indonesia. Karena pada aktivitas sosial
sehari-hari, masyarakat Sunda kontemporer lebih mengandalkan bahasa Indonesia. Maka, tidak heran jika beberapa ujaran dalam ceramah Ghazali, baik yang berbentuk rekaman kaset, apalagi dalam bentuk tulisan, seperti terhimpun dalam buku Agama Rakyat: Ceramah-ceramah
A.F. Ghazali, banyak yang asing bagi generasi muda Sunda kontemporer.

“Verba volant, scripta manent”

Maret 2008 lalu sebuah buku unik berjudul The People`s Religion : The Sermons of A.F. Ghazali (Agama Rakyat: Ceramah-ceramah A.F. Ghazali) diluncurkan. Buku tersebut merupakan hasil transkripsi dari ceramah-ceramah sang dai yang selama ini terdokumentasikan dalam bentuk rekaman kaset. Dari puluhan tema ceramah yang terrekam dalam kaset, buku yang ditulis Julian P. Millie –peneliti dari Monash University Australia– memilih empat tema sebagai topik yang ditulis, “Ayat-ayat Allah”, “Ngabageakeun Muharam”, “Tobat”, dan “Tugas Risalah”. Hasilnya adalah satu format buku bilingual, bahasa Sunda dan bahasa Inggris.

Buku ini boleh jadi yang pertama dalam jenisnya. Menuliskan ceramah dai kondang memang sudah banyak dilakukan. Namun, upaya tersebut biasanya dengan mengubah bahasa lisan (ceramah) menjadi bahasa tulisan. Konsekuensinya, banyak unsur dalam bahasa ujaran tersebut
yang hilang karena harus tunduk pada aturan gramatika dan sense yang lazim dalam bahasa tulis. Nah, pada konteks ini, buku tersebut menjadi berbeda. Pasalnya, buku tersebut sepenuhnya menuliskan ceramah Ghazali dalam bentuk aslinya, yaitu bahasa lisan. Tujuannya, seperti diungkap penulisnya dalam pengantar buku tersebut bahwa format seperti itu untuk menangkap norma-norma kebudayaan dan keagamaan di lingkungan sosial tertentu, yakni masyarakat Sunda. Dengan tetap mempertahankan ungkapan aslinya, maka menuliskan ceramah dalam buku ini merupakan upaya untuk mempertahankan watak lisan dari ceramah tersebut.

Akan tetapi, cara seperti itu, mentranskrip bahasa lisan, memiliki kelemahan tersendiri. Hal demikian juga disadari oleh penulis buku ini. Maka, ketika ceramah itu menjadi tulisan, walhasil,
ceramah-ceramah tersebut menjadi asing bagi pembaca. Konvensi dan kebudayaan yang diungkapkan oleh Ghazali boleh jadi terbilang baru bagi sejumlah orang. Namun, terlepas dari hal itu, bahasa lisan memiliki koherensi dan logika yang berbeda dari yang terdapat dalam
tuturan tulisan. Dalam bahasa ujaran, gagasan-gagasan tidak selalu runtut betul dan dialog-dialog yang diciptakan oleh sang dai dengan khalayaknya tidak mudah diungkapkan dalam tulisan.

Tradisi lisan yang identik dengan masayarakat tradisional lebih banyak berbentuk dongeng, mitos, pantun, dan jampi-jampi yang diwariskan dan dikonservasi melalui ujaran dari satu generasi ke generasi penerusnya. Namun, sering kali tradisi tersebut punah di tengah pusaran zaman.
Maka dengan itu, masyarakat tersebut tidak hanya kehilangan satu khazanah bahasa lisan, tetapi juga nilai dan episteme dari masyarakat penutur bahasa tersebut.

Ceramah bisa jadi merupakan metamorfosis tradisi lisan dalam masyarakat Sunda yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Terlebih, ceramah yang menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Sunda adalah suatu kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat Sunda itu
sendiri. Tradisi lisan merupakan cerminan identitas masyarakat atau golongan tempat mereka hidup. Tentu saja, khazanah tersebut tidak boleh hilang hanya karena sang penutur, sang dai, meninggal dunia.

K.H. A.F. Ghazali setelah wafat tahun 2001 mewariskan ceramahnya bagi jemaahnya di tatar Sunda. Saya dan jutaan warga Jawa Barat adalah pewaris aktif (active bearers) tradisi lisan Sunda. Saya sangat apresiatif kepada Julian P. Millie, penulis buku The People`s Religion: The Sermons of A.F. Ghazali. Karyanya akan mendokumentasikan dan menyelamatkan khazanah kebudayaan masyarakat Sunda dari senjakala kepunahan. Dengan menuliskan tradisi lisan tersebut, maka ceramah sebagai satu khazanah budaya diawetkan dan dilestarikan dalam bentuk tulisan, verba volant, scripta manent. (Dede Syarif, peneliti dan dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung)***