1. Sunda Kingdom Of West Java, From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with the Royal Center of Bogor.

Karya : Herwig Zahorka

Pamedal : Cipta Loka Jakarta,2007.

Ukuran buku : 25 x18 cm jumlah kaca : 64,

basa : Inggris  Ngajujut sejarah Tarumanagara dugi ka Pakuan Pajajaran, dilengkepan ku    foto nu cekas tur sae. Pandangan urang asing kana sajarah Sunda.

2. Seputar Garut,

yasana Darpan AW sareng Budi Suhardiman

Pamedal : Komunitas Srimanganti, 2007.

Ukuran buku : 21 x14 cm, jumlah kaca : 200,

basa : Indonesia. Buku ieu versi anyar tina buku Ensiklopedi Alit Garut nu

medal samemehna, ngaguar sagala rupa hal sabudeureun Garut.

3. Keom  Sakedap 2 Sura Seuri Siga Surili,

yasana Syam Ridwan nu aktif di Kusnet

Pamedal : Yayasan Perceka, 2008

Ukuran buku : 20,5 x 15 cm, jumlah kaca : 84.

basa : Sunda

Buku kadua karyana Syam Ridwan mangrupa kumpulan banyol Sunda dina Internet.


4. Sejarah Ciamis

karyana Dadan Wildan saparakanca

Pamedal : Humaniora, 2005

Ukuran buku : 20,5 x 14 cm, jumlah kaca : 232,

basa : Indonesia

Ngungkab sajarah Ciamis nepi ka bubuk leutikna.

5. Jejak Langkah Urang Sunda, 70 tahun Ajip Rosidi,

editor : A.Chaedar Alwasilah saparakanca.

Pamedal : Kiblat Buku Utama, 2008

Ukuran Buku : 21,5 x 15 cm, jumlah kaca : 477,

basa : Indonesia, Inggris jeung Sunda

Mangrupa kumpulan tulisan pangbagea 70 taun Ajip Rosidi, leuwih ti 60 inohong nu apal ka Ajip Rosidi.

6. Lir Cahaya Nyorot Eunteung,

antologi karya sastra Sunda

mangrupa Carpon.

Editor : Ano Karsana jeung Chye Retty IsnendesPamedal : Sonagar Press, 2008

Ukuran buku : 21 xb 15 cm, jumlah kaca : 751.

Antologi karya sastra Sunda ti para pangarang nu kungsi nyuprih elmu di UPI (IKIP) ti mimiti taun 1957 tug nepi ka 2004.

7. Sajak Sunda,

dikumpulkeun ku Ajip Rosidi

Pamedal : Kiblat Buku Utama, 2007.

Ukuran buku : 21 x 14,5 cm, jumlah kaca : 691

Antologi sajak Sunda nu dikumpulkeun ku Ajip Rosidi, ti mimiti karya MA Salmun tug nepi ka panyajak entragan ayeuna dilengekpan ku biodata pangarangna.


8. Kanagan2.

Editor : Duduh Durahman jeung Tatang Sumarsono

Pamedal : Yayasan Pusat Kebudayaan, 2008

Ukuran buku : 21 x 14,5 cm,

jumlah kaca : 590

Antologi sastra Sunda Carpon nu kungsi dimuat dina majalah basa Sunda Mangle tur meunang pangajen carpon pinilih.

9. Kamus Umum Basa Sunda LBSS

citakan ka 10

Pamedal : Geger Sunten, 2007

Ukuran buku : 25,5 x 17 cm,

jumlah kaca : 524

Kamus lulugu basa Sunda hasil tim ti Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda.

10. Peperenian Urang Sunda

karya Rachmat Taufik Hidayat saparakanca.

Citakan ka 2

Pamedal : Kiblat Buku Utama, 2007

Ukuran buku : 21 x 14,5 cm, jumlah kaca : 287

Uesina unak anik sagala rupa hal nu aya dina kahirupan urang Sunda ditataan kalawan gemet.

11. Kamus Basa Sunda RA Danadibrata

Pamedal : gawe bareng Kiblat jeung Unpad, 2006.

Ukuran buku : 25 x 19 cm,

jumlah kaca : 760

Kamus basa Sunda kalawan jumlah entri leuwih ti 40.000 kawilang lengkep keur kamus basa daerah tur dicitak lux.

12. Laras Pada Karawitan Sunda,

karya Mariko Sasaki

Pamedal : P4st UPI, 2007.

Ukuran buku : 21 x 14 cm, jumlah kaca : 262, basa : Indonesia.

Ngaguar laras karawitan Sunda naha aya pangaruh ti Mataram jeung hal sejenna.

13. Seuri Leutik, kumpulan lulucon.
Kenging Ngempelkeun Ajip Rosidi.

Pamedal : Kiblat, taun 2008.

Ukuran buku : 21 x 14 cm, jumlah kaca : 84.

Ngaos buku ieu matak nyikikik jeung nyakakak teu kaliwat matak imut kanjut.

14. People & Relegion, the sermons of AF Ghazali.

Pamedal: Cumumanik Publishing, taun 2007.

Ukuran buku : 21 x 14,5 cm , jumlah kaca : 115.

Eusina diwangun ku dua basa nyaeta basa Inggris sareng Sunda, hasil cutatan ceramah AF Ghazali (alm) tina kaset, dtranskripsi jeung ditarjamahkeun kana basa Inggris ku Julian Millie ti Universitas Monash Australia.

15. Teu Pegat Asih kenging Suman Hs, didongengkeun deui dina basa Sunda ku Moh Ambri.

 

Pamedal : Kiblat, taun 2007

Ukuran buku : 20,5 x 14 cm, jumlah kaca : 63

Moh Ambri geus hasil mindahkeun suasana “deungeun” kana suasana nu keuna kana mamaras urang Sunda, bari “kadeungeunana” masih tetep weuteuh.

16. Jeblog, Kumpulan naskah drama Sunda.

Pamedal : PPSS (Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda), taun 2007.

Ukuran buku : 20,5 x 14,5 cm, jumlah kaca : 228

Eusina aya lima naskah drama basa Sunda beunang lima pangarang, pinunjul saembara ngarang naskah drama Sunda nu diayakeun ku PPSS.

17. Sejarah Purwakarta,

 

kenging Tim Penelusuran Sejarah Purwakarta kalawan editor ku A.Sobana Hardjasaputra.

Pamedal : Pemda Purwakarta, taun 2008, dipasarkeun ku Kiblat.

Ukuran buku : 20,5 x 14,5 cm, jumlah kaca : 241

Ngaguar sajarah Purwakarta ti ngawitan jaman kolonial tug dugi ka ayeuna dilengkepan ku foto nu sae.

18. Budaya Sunda. Melintasi waktu menantang masa depan,

 

kenging Judistira K Garna.

Pamedal : Lemlit Unpad, taun 2008 (citakan ka 3 / revisi)

Ukuran buku : 21 x 14,5 cm, jumlah kaca : 253

Buku ieu mangrupi kumpulan makalah nu kantos didugikeun ku pangarangna, ngaguar budaya Sunda dugi ka bubuk leutikna lengkep sareng teori budaya.

19. SI KABAYAN

Karya : Lina Maria Coster Wijsman
Pamedal : Pustaka Jaya, 2008
Ukuran Buku : 19 x 13 cm, jumlah kaca : 251, bahasa : Indonesia jeung Sunda
Buku ieu teh sabenerna mah desertasi Lina Maria Coster dina taun 1929 nu nalungtik carita carita rakyat di Jawa Barat.. Hanjakal gambar jilid teu ngagambarkeun hiji desertasi, leuwih condong kana carita lucu.

20. BRAGA Jantung Parijs van Java

Karya : Ridwan Hutagalung sareng Taufanny Nugraha

Pamedal : Ka Bandung, 2008

Ukuran Buku : 17,5 x 13,5 cm, jumlah kaca : 167, bahasa : Indonesia.

Ngagambarkeun Braga jaman baheula tug nepi ka ayeuna. Dihias ku sababaraha gambar

21. LAYUNG, Kumpulan Carita Pondok

Karya : Aam Amalia

Pamedal : Pustaka Amaldi, 2008

Ukuran Buku :  20 x 14, jumlah kaca : 84, bahasa Sunda

Aya 10 Carita Pondok.

22. RUSIAH KA 14, Kumpulan Carita Pondok.

Karya : Darpan AW.

Pamedal  : Kiblat Buku Utama, 2008.

Ukuran Buku : 21 x  14 , jumlah kaca : 161, bahasa Sunda.

Aya 15 Carita Pondok.

23. BAYAN BUDIMAN.

Karya : MK Mangoendikaria.

Pamedal : Kiblat Buku Utama, 2008.

Ukuran Buku : 20,5 x 14,5 cm , jumlah kaca : 135, bahasa : Sunda

Citakan munggaran ku Bale Pustaka 1936.

Carita Bayan Budiman asalna tina basa Sangsskerta judulna Syukasaptati, tuluy ditarjamahkeun kana basa Malayu. Carita nu ieu dina versi basa Sunda.

Kamus Basa Sunda RA Danadibrata

Iklan

Satu Tanggapan

  1. sae pisan,,, hatur nuhun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: