Sifat Istri ditingali tina Calana CD

Sifat istri tiasa ditingali tina lancingan lebet (CD) anu dianggena, upami…
– Aya rendaan : eta istri gaduh sifat ke-ibuan,
– Corak kembang2 : eta istri gaduh sifat ceria,
– Warna polos/sawarna : gaduh sifat teguh kana pamadegan,
– Corak belang2 : sifatna sok plin plan/ babari kapangaruhan,
– Aya gambaran kartun (mikimos, dora, dll..) : sifatna boboloneun,
– Aya gambaran nu serem (maung, metal, dll..) : sifatna agresif jeung wanian,
– Aya kikirincingan : gaduh sifat resep kana seni,
– Lewih ti sarangkep : sifatna ati-ati / protektif,
– Motif totol-totol : sifatna resep berpetualang / bosenan,
– CDna bolong2/soek : gaduh sifat teu boga ka era,
– CD-na gombrang : sifatna eta istri teh boros,
– CD-na sereg/merecet : sifatna hemat deukeut ka cedit,
– CD-na nu eta eta wae : sifatna nya’ahan,
– CD-na dekil bin kumel : pasti… mung boga hiji-hijina,
– Teu make CD : taaah… nu kieu istri idaman kaum pameget, da sifatna pengertian…

#bodorsunda #janganditranslate
#ulahseuriuswae

Iklan

Seleksi TNI

*keuheul beurang beurang*

*Ibu Kokom* : ” Terang henteu ?? (bari keuheul….)😠, eta pun anak teu ditampi ka Angkatan Laut…., gara-gara teu tiasa ngojay….🏊🏊 !! Padahal abdi terang….., nu ditampi di Angkatan Udara ge…., teu aya saurang-urang acan nu tiasa ngapung…. !!!

*Ibu Cucun* : ” Muhun, nagara teh aneh…. ! Pun anak ge sami…, teu lulus di Angkatan Darat, gara-gara waosna awon. Padahal sakaterang abdi, upami perang teh pan silih tembak, sanes *silih gegel…..*👹

🤠🤠🤠
Wilujeung wayah kieu kasadayana..

Wilujeng Milangkala TNI

Seorang Polisi mendatangi sebuah warung dgn raut muka. yg kesal…..

Polisi : Mbak, ANTIMO yang saya beli kemarin di warung sini palsu ya ?!

Mbak Penjaga Warung : Emang kenapa, Pak ?

Polisi : Saya sudah minum 2 butir kok mabuknya nggak ilang ilang ? Jangan macem2 ya, saya ini aparat penegak hukum !!

Mbak Penjaga Warung : Bapak dari Kepolisian, ya ?
(bertanya gemetar setengah ketakutan)

Polisi : Lho kok tahu…. Emang kenapa kalau saya polisi ? Jangan coba2 tipu saya ya !!

Mbak Penjaga Warung : walah pantes ndak mempan, Pak ! Lha wong Antimo itu hanya untuk DARAT, LAUT dan UDARA. Kalo Untuk KEPOLISIAN belum ada, Pak…!!!
…..Dirgahayu TNI ke-72 “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”.

Ngupi bareng Tonawi..

Obrolan Salaki jeung Pamajikan

Obrolan salaki jeung pamajikanSalaki : mah alhamdulilah nya rumah tangga urang teh tos nincak 10 taun

Pamajikan : nya pah,pah mun mamah maot papah bade nikah deui moal..?

Salaki : moal atuh mah papah satia ka mamah…

Pamajikan : engke nu nyeseuhan baju papah saha,nu nyiapkeun sarapan saha,nu ngurus barudak saha..?

Pokona papah kudu kawin deui ah mamah alim mun ningali papah susah..

Salaki : enya atuh ari mamah keukeuh maksa mah..

Pamajikan : pah engke mun tos nikah eta pamajikan nu anyar teh di bawa kaimah ieu..?

Salaki : nya muhun atuh sayang pan papah mah teu boga imah deui..

Pamajikan : trus sendal,baju,sapatu,lancingan engke di bikeun ka pamajikan papah..?

Salaki : nya muhun atuh mamah

daripada mubazir kan mamah na ge jadi menang pahala..

Pamajikan : trus cangcut,BH/mamah ge dibikeun

Salaki : nya moal atuh mah meni sagala teuing,bari na ge moal mahi BH mah da itu mah BH nage 36 B pan mamah mah 32 B….

Pamajikan : papaaaaahhhh

…nurustunyung siah jadi salama ieu teh geus aya awewe na..dasar borokokok…

*BERITA DUKA*

*BERITA DUKA*

A: “Jang, ari bapak mana?”

B: “Duka.”
*T A M A T* #thats’all 🙏

Sapu Injuk

SAPU INJUK
budak awéwé umurna 12 thn digawé dipabrik SAPU INJUK.

Palebah nincak umur 16 thn éta budak téh ménta eureun digawé… 

Ditanya ku bosna, “kunaon hayang eureun..?” Éta budak kalah muka calana bari ngomong:  

“..Bapa cobi tingal, damel didieu mah BULU INJUK na narapel dina gagaduhan abdi..” 

Bosna seuri, “eta mah lain BULU INJUK nyai.., kabéh gé mun geus dewasa mah kitu….., yeuh tempo nu bapa gé sarua..” ceuk bosna bari muka calana. 

si budak némpas bari rada héran “Euleuh2…. komo geuning nu bapak mah napel jeung gagang sapuna sagala…..!!

Surprise Panganten Anyar

SUPRISE PANGANTEN ANYARUdin jeung Icih panganten anyar…

Maranehna karek balik ti bulan madu.. 

Nepi ka lemburna si Udin hayang mere kejutan keur pamajikanna nyaeta hiji imah nu dibeli keur si Icih…

Udin : “Neng, Akang hoyong masihan sesuatu ka Neng”.

Icih. : “Naon ‘kang?”

Udin : “Tapi soca Neng kedah ditutupan

ameh suprise !!*

Icih : “Mangga ‘kang…”

Singkat carita si Udin nungtun si Icih ka imah

anyarna.. 

Nepi ka imah anyarna si Icih teu kuat ngulibek beunteung hayang hitut…

Si Icih nahan2 pihituteun da tara pernah pisan hitut harepeun si Udin komo bari keur _moment_ kieu mah mantak pieraeeun pisan pikirna.. 

Tapi si Icih teu beak akal..

Icih : “Kang meni asa atooh pisan Icih teh

dugi halab – hab hoyong eeut…”

Udin : “oooh manga Neng ku Akang pang nyandakeun … calik antosan nya geulis..”

Sabat si Udin geus jauh sora lengkahna..

Icih : “tuut..” ( _ngalurkeun hitut rada di tahan bisi kadangueun ku salakina_ )

Teu kungsi lila Udin datang ngasongkeun gelas ka si Icih

Icih : “Akang ieu mah teu amis da Icih hoyong cai amis” ( _na pikir si Icih …ah can sebeuh hitut teh_ )

Udin : “Mangga Neng geulis pujaan Akang..ku Akang bade digulaan ( _bari ngaleos deui k dapur_ )

Icih. : “tuuuuut….” ( _langsung hitut deui sabot lengkah salakina ngajauh_ )

Udin datang deui bari ngasongkeun cangkir

kana panangan Icih..

Icih : “Aah akang mah kirang amis !!”

( _gussstiii ieu hayang keneh hituutt na pikir si Icih bari ngarapetkeun suku nahan pihituteun_ )

Udin : “Muhun … Muhun urang tambihan

deui gulana …” ( _bari ngaleos mawa cangkir deui ka dapur_ )

Sabot salakina ngajauhan….

Icih : “tuut… tuuuuuuuuut broooott !!!”

( _ploooong tah pihituteun geus kaluar kabeh pikir si Icih bari gumujeung laun_ )

Si Udin dongkap mere cangkir k panangan

Icih…

Ku Icih di suruput ….

Udin : “Ayeuna urang buka nyak Neng

panutup socana ku Akang..” ( _bari muka tali nu nutupan panon si Icih_ )

Icih : “Alaaaaah Mamah.. Papah… Abahh.. Ambuuuuu… Geuning araya di darieu !!!

Ti iraha araya didieuna ?????” ( _bari ruyray beureum beungeut ningali kolot si Udin jeung sakabeh keluargana aya didinya_ )

Sarempak kabeh ngajawab:

*”TIBEKOK MIMITI !!!!”*