Gagak Jadi Hideung

Kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray naga keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibrlitkeun kana pancuh tambakan beulah dieu. Awakna malang dina balong tea, tuluy di ayun keun goplak, goplak, goplak dipake nawu baloing tea.
Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jol datang gagak kadinya haritamah gagak teh buluna bodas ngeplak. Ujug-ujug corokcok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradagnamah.
Ku oray sanca katempoen gagak maling lauk, geuwat digenggereuhkeun, tapi gagak ngalah beuki ngahajakeun. Atuh oray ambek sebrut bae diudag gagakteh. Gagak teh hiber kuorang diobrot, gagak teh bingung da diberik wae sieunen katewak. Kabeneran aya nu keur neleum, gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng .
Barang jol oray sanca teh panglingeun, da jadi hideung lestereng. Pok weh oray sanca nanya, “mahlik hideung maneh nempo sakadang gagak teu bieu liwat kadieu?”
Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna oge basa Betawi, da sieunen katara, “Engga, gaaaa!”
Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideung jeung sorana gaaa, gaaaak!

Rincian Dongeng:
– Judulna : Gagak Jadi Hideung
– Bahasana : Kasar
– Palakuna : Gagak jeung Oray Sanca
– Watek palakuna :
Gagak = Badeur, sok daek nyopet, te bisa digenggereuhkeun.
Oray Sanca = Getol, daek usaha, rajin.
– Tempat/latar : Caritana jaman baheula di hiji balong nu loba laukan
– Eusi/hikmah nu bisa di cokot :
Ari jadi jalma teh kudu getol daekan, ulet, usaha lamun hayang bog amah kos sakadang Oray Sanca. Ulah jiga Gagak baong, haying ngenah doing embung gawe.

Do’a Keur Urang Palestina

Palestine

 

Laknatullah. Israel

Karek ngarti kuring bangsa Israel sok ngabantai Budak leutik, Coba bayangkeun budak di bawah umur 10 tahun, geus katalalar Al Qur’an, cik bayangkeun jiga kumaha kabisana 10 atawa 20 tahun deui, gudangna pa hafidz Qur’an nu tetela geus di jamin ku Allah, asup Surgana.. tiap hapal hiji ayat, di surga di taekeun levelna.

Urangmah enak didieu, manehnamah pating koceak di sela-sela pelor, bom, granat, rudal..

Yu.. dulur urang nga Du’a ka Allah..

Ya Allah..

Lamun baheula kaum musrikin rek ngahancurkeun Ka’bah,  Anjeun ngirimkeun bala bantuan mang rupa Manuk Ababil.. nu bisa nga hancurkeun kaum musrikin ..

Mudah-mudahan ayena.. sacepetna.. sing di lungsurkeun pertolongan ka Palestina.. siga baheula anjeun ngahancurkeun tentara gajah, atawa pertolongan anu sanesna nu sae mungguh Anjeun Ya Allah..

Amiinn

 

Download Wayang Golek: Karna Diperdaya

KarnaWilujeung Lelenggutan

Mangga Undeuuurr..

Karna Diperdaya 1

Karna Diperdaya 2

Karna Diperdaya 3

Karna Diperdaya 4

Karna Diperdaya 5

Karna Diperdaya 6

Download Wayang Golek: Prabu Gondayitma – Asep Sunandar S

photo

Mangga Undeuurr..

Prabu Gondayitma 1

Prabu Gondayitma 2

Prabu Gondayitma 3

Prabu Gondayitma 4

Prabu Gondayitma 5

Prabu Gondayitma 6

Download Wayang Golek : Caringin Bodas

Caringin Bodas - Ade Kosasih Sunarya

Mangga Di Undeur…

Caringin Bodas 1

Caringin Bodas 2

Caringin Bodas 3

Caringin Bodas 4

Caringin Bodas 5

Caringin Bodas 6

Asal Usul Cau Manggala aya Sikian

 

cauWilujeung babarakatakan…

Asal Usul Cau Manggala aya Sikian

Download Wayang Golek: Narayana Ngalalana

asep-ss-narayana-ngalalana

Sumangga.. Undeurrrr..

Narayana Ngalalana 1

Narayana Ngalalana 2

Narayana Ngalalana 3

Narayana Ngalalana 4

Narayana Ngalalana 5

Narayana Ngalalana 6

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 151 pengikut lainnya.